โรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด (Cerebral Infarction)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 50 ล้านคน จากรายงานของ World Stroke Organization (WSO) ปี 2561

โรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด (Cerebral infarction)

มีสาเหตุสำคัญมาจากภาวะไขมันอุดตันบริเวณหลอดเลือด หรือการที่มีลิ่มเลือดขนาดเล็ก และฟองอากาศไปขวางกั้นการไหลเวียนของหลอดเลือดสมอง ทำให้เนื้อสมองส่วนนั้นๆเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยง และเกิดเป็นอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้น 


อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อย ได้แก่ 

  • มีอาการชา กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง 
  • ปากเบี้ยว มุมปากตก มีอาการพูดไม่ชัดหรือพูดไม่รู้เรื่อง 
  • ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการทรงตัว 

ซึ่งอาการทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง และทันทีทันใด

ผู้ป่วยควรพบแพทย์ทันทีที่มีอาการผิดปกติดังกล่าวเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน และต้องมีการปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดซํ้า เช่นการออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมความดันและปริมาณไขมันในร่างกายที่จะส่งเสริมการเกิดลิ่มเลือด และภาวะไขมันอุดตันบริเวณหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคสมองขาดเลือด

Latest News
Article
ภาวะเปราะบาง (Frailty)

อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

Workshop
ถามมาตอบให้: ภาวะ Long Covid

"อาการ Long Covid หรือ Post-Covid คืออาการที่หลงเหลือหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปจากร่างกายแล้ว อาการต่างๆ มีความหลากหลาย ซึ่งการดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป" ตอบทุกข้อสงสัยโดย นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์