PRINC Recovery Center ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น

PRINC Recovery Center คือศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางสมอง (Neurological) กระดูก (Orthopedic) และภาวะถดถอยของร่างกาย (Disuse Syndrome) ที่เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ นิฮอน เคเอ กรุ๊ป (Nihon Keiei Group) ด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การฟื้นฟูผู้เข้ารับการบริการทั้งทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด‍

PRINC Recovery Center ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น

PRINC Recovery Center คือศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางสมอง (Neurological) กระดูก (Orthopedic) และภาวะถดถอยของร่างกาย (Disuse Syndrome) ที่เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ นิฮอน เคเอ กรุ๊ป (Nihon Keiei Group) ด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การฟื้นฟูผู้เข้ารับการบริการทั้งทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด‍

เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด

PRINC Recovery Center ใส่ใจทุกรายละเอียดของผู้เข้ารับการบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ และออกแบบกระบวนการฟื้นฟูให้เข้ากับผู้เข้ารับการบริการเป็นรายบุคคล โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 • ตรวจสอบข้อมูล ประวัติการรักษาและสภาวะทางร่างกาย
 • วางโปรแกรมการฟื้นฟู ให้เข้ากับสภาวะทางร่างกายของผู้รับการฟื้นฟู
 • พูดคุยกับผู้รับการฟื้นฟูและญาติ เพื่อปรับแผนให้เกิดประสิทธิผลต่อร่างกายและจิตใจมากที่สุด
 • ดูแลด้วยความใส่ใจโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และญาติของผู้ป่วย
 • ทำการฟื้นฟูต่อที่บ้านด้วยแผนเฉพาะบุคคล กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ในเวลา 1 - 3 เดือน

Kaigo-Do Way: ฟื้นฟูด้วยวิธีการไคโกโดะ

PRINC Recovery Center ใช้วิธีการฟื้นฟูแบบไคโกโดะ (Kaigo-Do) ซึ่งเป็นวิธีการฟื้นฟูทางร่างกายแบบฉบับญี่ปุ่น ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก โดยผู้ดูแล (Caregiver) จะคอยทำหน้าที่สังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือเฉพาะในสิ่งที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้น‍

Improve the Quality of Care: 5 หัวใจหลักสู่การฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลสูงสุด

 • ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะต้องได้รับน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวัน (1,500 มล.)
 • ผู้เข้ารับการฟื้นฟูต้องได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ (เดินวันละ 2 กม.)
 • ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนภายใน 1,500 kcal
 • ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับการดูแลให้ขับถ่ายเป็นไปถามธรรมชาติ
 • ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับพิจารณาลดยาโดยแพทย์ เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี

Home Evaluation and Modification Service: ฟื้นฟูต่อที่บ้าน

เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ทาง PRINC Recovery Center ยังคงมีการออกแบบโปรแกรมต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ผู้รับการฟื้นฟูสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านและยังคงสามารถฟื้นฟูร่างกายต่อไปได้ โดยโปรแกรมนี้จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะที่พักอาศัยของผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละราย ตามขั้นตอนดังนี้:

 • ออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูระยะยาว
 • จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการกายภาพ
 • สอนวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม

Latest News
Article
ภาวะเปราะบาง (Frailty)

อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

Workshop
ถามมาตอบให้: ภาวะ Long Covid

"อาการ Long Covid หรือ Post-Covid คืออาการที่หลงเหลือหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปจากร่างกายแล้ว อาการต่างๆ มีความหลากหลาย ซึ่งการดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป" ตอบทุกข้อสงสัยโดย นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์